A A A K K K
для людей із порушенням зору
Єрківська громада
Черкаська область, Звенигородський район

ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик закупівлі робіт, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі

Дата: 12.09.2023 14:13
Кількість переглядів: 18

ВиконавчийкомітетЄрківськоїселищної ради

 

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі робіт, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

 

Виконавчий комітет Єрківської селищної ради(далі – Замовник).

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Будівництво захисної споруди цивільного захисту ( ПРУ) на території Єрківського ліцею імені Героя України В.М. ЧорноволаЄрківської селищної ради Черкаської області» за адресою : вул. Чорновола, 1 смт. Єрки, Звенигородський район, Черкаська область(код ДК  021:2015: 45210000-2 Будівництво будівель).

Обґрунтування обсягів закупівлі.

Обсяги обґрунтовуються відповідно фактичної потребипри будівництві захисної споруди цивільного захисту ( ПРУ) на території Єрківського ліцею імені Героя України В.М. ЧорноволаЄрківської селищної ради Черкаської області» за адресою : вул. Чорновола, 1 смт. Єрки, Звенигородський район, Черкаська область.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі,відповідаютьтехнічнимумовамтастандартам,передбаченимзаконодавствомУкраїни,діючиминаперіодвиконання робіт.Роботи повинні бути виконанні з дотриманням технологічних процесів будівництва, відповідати вимогам будівельних норм, правилам та стандартам встановленим для виконання такого виду робіт, матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати Кошторисним нормам України, затверджених наказом Мінрегіонбуду України від 01.11.2021 №281, іншим нормативно-правовим актам і нормативним документам у галузі будівництва, науково-проектній документації та умовам Договору, з метою забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій, монтажу технологічного та інженерного обладнання/матеріалів.Вартість робіт визначається з урахуванням наказу Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» та Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва».

Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до затвердженого кошторису та наявної потребиу будівництві захисної споруди цивільного захисту ( ПРУ) на території Єрківського ліцею імені Героя України В.М. ЧорноволаЄрківської селищної ради Черкаської області» за адресою : вул. Чорновола, 1 смт. Єрки, Звенигородський район, Черкаська область.

Обґрунтуванняочікуваноїцінизакупівлі:розрахунокочікуваноївартостіпредметазакупівліпроведеновідповіднорекомендаціямНаказуМінекономікивід 18.02.2020р. №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» з урахуванням проектно-кошторисної документації.

Пунктом 14 Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового жиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» зі змінами (далі – Постанова про особливості) визначено:

«Закупівля відповідно до цих особливостей здійснюється замовником на підставі наявної потреби або у разі планової потреби наступного року (планових потреб наступних періодів). Запланована закупівля, незалежно від її вартості, включається до річного плану закупівель замовника відповідно до статті 4 Закону».

Законом не встановлено обов’язку замовника складати та затверджувати річний план закупівель на підставі кошторису (в т.ч. тимчасового кошторису). При визначенні очікуваної вартості предмета закупівлі замовники можуть виходити із планових вартісних показників (очікуваної вартості), потреби тощо.

Якщо закупівля здійснена з урахуванням планової потреби у товарах, роботах та послугах на рік, то на початку нового бюджетного року, навіть, за наявності тимчасового індивідуального кошторису замовник у договорах про закупівлю може зазначити суму договору відповідно до ціни тендерної пропозиції, яку визначено найбільш економічно вигідною за результатами аукціону або ціни пропозиції на переговорах (переговорна процедура) та взяти зобов’язання щодо оплати частини предмета закупівлі в межах доведеної суми, передбачивши умову щодо оплати залишку предмета закупівлі виключно за наявності коштів з постійним кошторисом. Таку позицію, висвітлено за листом інформаційного характеру Мінекономрозвитку України «Щодо планування закупівель» №3302-06/29640-06 від 14.09.2016 року.

Відтак, згідно статті 4 Закону: «Планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель (далі - річний план).

Річний план та зміни до нього безоплатно оприлюднюються замовником в електронній системі закупівель протягом п’яти робочих днів з дня затвердження річного плану та змін до нього.

Закупівля здійснюється відповідно до річного плану».

Також Мінекономіки України оприлюднено на веб-сайті ProzorroІнфолист № 3304-04/54160-06 від 03.09.2020 року «ЩОДО ПЛАНУВАННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ» за посиланням https://infobox.prozorro.org/news-mert/shchodo-planuvannya-zakupivel-1

Вказаним листом Мінекономіки України підтвердило, що закупівля може відбуватись без наявного обсягу коштів на покриття потреби, керуючись документально засвідченим фактом потреби замовника в здійсненні такої закупівлі: «Таким чином, ураховуючи, що Закон не містить заборон щодо проведення закупівель до набрання чинності Закону про Державний бюджет України, затвердження кошторису, плану використання бюджетних коштів, фінансового плану підприємства, замовник для забезпечення невідкладних потреб у товарах, роботах і послугах у наступному році, може наприкінці поточного року (або на початку наступного року) розпочати закупівлю за відповідним предметом закупівлі.

Водночас при укладанні договору про закупівлю за результатом процедури розпоряднику (одержувачу) бюджетних коштів необхідно обов’язково враховувати вимоги частини першої статті 23 БКУ та частини четвертої статті 48 БКУ, які забороняють взяття розпорядниками (одержувачами) бюджетних зобов’язань та здійснення платежів без відповідних бюджетних асигнувань, що в свою чергу надаються відповідно до встановлених бюджетних призначень.

Тому, в проекті договору про закупівлю та договорі про закупівлю замовнику необхідно передбачити відповідний порядок виникнення договірних зобов’язань в залежності від реального фінансування.»

Вартість робіт визначається з урахуванням наказу Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» та Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва».

Підставою для формування потреби та обґрунтування розміру витрат Замовником і далі визначення очікуваної вартості по даній закупівлі був розмір кошторисних призначень, затверджений Замовником станом на дату оголошення закупівлі в сумі 6 300 000,00 грн.

Поряд з цим, позитивний експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом Будівництво захисної споруди цивільного захисту ( ПРУ) на території Єрківського ліцею імені Героя України В.М. ЧорноволаЄрківської селищної ради Черкаської області» за адресою : вул. Чорновола, 1 смт. Єрки, Звенигородський район, Черкаська область, яким визначена заявлена кошторисна вартість, передбачена наданою кошторисною документацією, в поточних цінах станом на 01.09.2023 року у сумі 20 282,288тис.грн.,в тому числі будівельні роботи – 14599,595тис.грн., устаткування, меблів та інвентарю - 1518,644тис.грн., інші витрати – 4164,049тис.грн.

Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 01.09.2023року складає 20 282,288тис.грн.

Виходячи із «Зведеного кошторисного розрахунку» роботи, що складають предмет закупівлі, мають очікувану вартістьяка складається з:

- вартості будівельних робіт;

- вартостіустаткування, меблів та інвентарю;

- коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (номер кошторисного розрахунку Настанова [4.39]);

- коштів на покриття ризиківвсіх учасників будівництва (номер кошторисного розрахунку Розрахунок N П-131);

- податок на додану вартість.

Очікуванавартістьзакупівлістановить19 486 826,80 грн. з ПДВ.

З огляду на вказане очікувана вартість закупівлі відповідає експертному звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації.

 

Нормативно-правові акти, що формують підстави застосування процедури відкритих торгів з особливостями:

  1. Закон України “Про публічні закупівлі” №922-VIII від 25.12.2015 року, в редакції від 19.04.2020 №114-IX в редакції зі змінами до Закону України "Про публічні закупівлі" та інших законодавчих актів України щодо здійснення оборонних та публічних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану» №7163 від 14.03.2022 року, зокрема в частині дії пунктів 37-38 розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

3. Лист Мінекономіки України «Щодо особливостей здійснення публічних закупівельна період дії правового режиму воєнного стану та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»№ 3323-04_70997-06 від 20.10.2022 року.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь